ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 2010

 

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το βαθμό δυσκολίας.
Τα ερωτήματα ως προς τη διατύπωση τους ήταν ξεκάθαρα και κατανοητά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κάλυπταν το μεγαλύτερο φάσμα της ύλης εκτός απο το Παρευξείνιο.
Οι πηγές ήταν κατανοητές και με λίγη προσοχή οι μαθητές θα έγραψαν καλά.
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος.
Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το βαθμό δυσκολίας.Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το βαθμό δυσκολίας.

Τα ερωτήματα ως προς τη διατύπωση τους ήταν ξεκάθαρα και κατανοητά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κάλυπταν το μεγαλύτερο φάσμα της ύλης εκτός απο το Παρευξείνιο.

Οι πηγές ήταν κατανοητές και με λίγη προσοχή οι μαθητές θα έγραψαν καλά.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος.

 

επάνω    

Facebook