ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 2009

Η ερώτηση Α1.1 είναι μια εύκολη ερώτηση αντιστοίχησης.

Η ερώτηση Α.1.2 είναι τυπικοί ορισμοί που είναι εύκολα κατανοητοί για τους μαθητές.

Η ερώτηση Α.2.1. είναι μια ξεκάθαρη ερώτηση θεωρίας.

Η ερώτηση Α2.2 είναι σχετικά δύσκολη στη διατύπωση, αναμενόμενη, που πιθανόν να δυσκολέψει τους υποψηφίους.

Πηγές

Το θέμα Β1 είναι συνδυαστικό, απαιτητικό και βατό μόνο για καλά διαβασμένους και προετοιμασμένους.

Το θέμα Β2 είναι εύκολο

Τα παραθέματα είναι εύκολα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

επάνω    

Facebook