ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 2008

Η ερώτηση Α1.1 είναι μια εύκολη ερώτηση αντιστοίχησης.

Η ερώτηση Α1.2 είναι πρωτότυπη, μη αναμενόμενη, που πιθανόν να δυσκολέψει του υποψηφίους.

Το θέμα Α2 είναι συνδυαστικό και βατό μόνο για καλά διαβασμένους και προετοιμασμένους.

Τα παραθέματα είναι εύκολα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

επάνω    

Facebook