ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 2007

Τα θέματα στην Ιστορία μπορούν να χαρακτηριστούν από μέτρια έως δύσκολα.

Τα θέματα αντλήθηκαν και από ενότητες που θεωρούνται ως “sos” κάτι που μπορεί να βοήθησε τους όχι και τόσο καλά προετοιμασμένους μαθητές. Φυσικά για να προσεγγίσεις το άριστα χρειάζεται συστηματικό διάβασμα όλη τη χρονιά και πολλές και καλές επαναλήψεις.

επάνω    

Facebook