Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2013


Το φροντιστήριο μας διόργανωσε ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

τη Δευτέρα 17/6/2013 στο Αμφιθέατρο “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

σε συνεργασία με την εταιρεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού EMPLOY.

Πριν από την Ημερίδα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.

Οι μαθητές και οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της ημερίδας να ενημερωθούν για:

  • Τις σχολές και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το κάθε τμήμα.

  • Τις προοπτικές των επαγγελμάτων και των αποφοίτων των τμημάτων, σύμφωνα με έγκυρες έρευνες.

  • Ειδικά δεδομένα που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις όπως οι ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων), τις κατηγορίες των αθλητών και των μαθητών με ειδικές παθήσεις.

  • Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και τις αλλαγές στο νέο μηχανογραφικό δελτίο.

  • Τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές (αναλυτικά στοιχεία για τις παθήσεις που αποκλείουν από τις σχολές, τα όρια των αγωνισμάτων, στατιστικά δεδομένα επιτυχίας κ.ά.).

  • Τις έξυπνες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

  • Την σωστή ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ.
01  02  03  
05  06  07  08
04  09  10  11

 

επάνω    

Facebook