Φυσική Γ.Π. 2007

Το 1ο Θέμα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, απαιτούσε όμως τη γνώση και τη προσοχή κάποιων σημείων της θεωρίας, στα οποία συνήθως οι μαθητές δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το 2ο και το 3ο Θέμα ήταν βατά, ακόμα και για μαθητές που έχουν ασχοληθεί με στοιχειώδεις ασκήσεις από το κάθε είδος.

Το 4ο Θέμα ήταν πρωτότυπο ως προς τη διατύπωση χωρίς όμως ιδιαίτερες δυσκολίες εκτός από το δ ερώτημα που απαιτούσε από το μαθητή να έχει καταλάβει τους ενεργειακούς μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας πυρηνικής αντίδρασης.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα δεν πρέπει να δυσκόλεψαν ιδιαιτέρως τους μαθητές, αν λάβουμε υπ’ όψιν και τη παράμετρο ότι το μάθημα της Φυσικής επιλέγεται κυρίως από μαθητές της θετικής κατεύθυνσης. Έτσι μάλλον και φέτος αναμένονται  υψηλές βαθμολογίες.

επάνω    

Facebook