ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. 2009

Το  1ο Θέμα δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς απαιτούσε από τον μαθητή τις βασικές γνώσεις της θεωρίας.

Στο 2ο Θέμα το 1ο ερώτημα είναι ένας  κλασσικός υπολογισμός συνολικής ταχύτητας για σημείο περιφέρειας στερεού. Το 2ο ερώτημα δεν θα δυσκόλευε τους υποψηφίους, που έχουν ασχοληθεί στοιχειωδώς με ασκήσεις κρούσεις. Το 3ο ερώτημα απαιτούσε προσοχή και να μην βιαζόταν ο υποψήφιος στην επιλογή της σωστής πρότασης.

Το 3ο Θέμα απλή άσκηση αρμονικών κυμάτων. Το μόνο που μπορεί να δυσκόλεψε τους υποψηφίους είναι ο σχεδιασμός του στιγμιότυπου στο τελευταίο ερώτημα.

Το 4ο Θέμα απαιτούσε προσοχή στους διαφορετικούς μοχλοβραχίονες των δυνάμεων και στην σωστή επιλογή ακτίνας στην σχέση μεταξύ επιτάχυνσης κέντρου μάζας του σώματος και γωνιακής επιτάχυνσης των κυλίνδρων. Θα δυσκόλεψε μαθητές που ασχολήθηκαν μόνο με απλές ασκήσεις στερεού.

Γενικό Σχόλιο : Ένας καλά διαβασμένος μαθητής με όχι ιδιαίτερες υπερβολές στην μελέτη μπορεί να γράψει γύρω στο15. Το άριστα απαιτούσε φέτος καλά προετοιμασμένους μαθητές.

επάνω    

Facebook