ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. 2008

Κάποια ερωτήματα από το  1ο Θέμα απαιτούσαν από το μαθητή να έχει προσέξει και τα ψιλά γράμματα της θεωρίας.

Το 2ο Θέμα δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία καθώς οι λύσεις είναι αρκετά απλές και σύντομες.

Το 3ο Θέμα αποτελούσε συνδυασμό μιας απλής άσκησης ισορροπίας ράβδου και κύλιση σφαίρας. Το μόνο σημείο που μπορεί να δυσκόλεψε τους υποψηφίους είναι η παρουσία της δύναμης F στην σφαίρα και η εύρεση της φοράς της Tστ.

Το 4ο Θέμα σε άλλες χρονιές θα ήταν τρίτο θέμα! Το μόνο που μπορεί να δυσκόλεψε ένα μαθητή είναι η επιλογή του σωστού προσήμου στην ταχύτητα της πρώτης σφαίρας μετά την κρούση.

Γενικό Σχόλιο : Ένας καλά διαβασμένος μαθητής με όχι ιδιαίτερες υπερβολές στην μελέτη μπορεί να γράψει εύκολα άριστα. Δυστυχώς για ακόμα μια χρονιά δεν προσέχτηκαν όσο έπρεπε οι εκφωνήσεις και έστειλαν αλλαγές στην διατύπωση μετά την έναρξη των εξετάσεων σε δύο σημεία.

επάνω    

Facebook