ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. 2007

Το 1ο Θέμα δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία καθώς οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αυτές του Σωστού-Λάθους προερχόταν από κομμάτια της θεωρίας χωρίς μικρά γράμματα και παγίδες. Επίσης δεν χρειαζόταν να γίνουν πράξεις καθώς όλα ήταν θεωρητικά.

Το 2ο Θέμα ήταν βατό με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής έχει ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς με θέματα ανοικτού τύπου (όχι ιδιαιτέρως δύσκολα) και ότι είναι γνώστης της θεωρίας.

Το 3ο Θέμα ήταν άσκηση που ήθελε απλή αντικατάσταση στους τύπους και η οποία γίνεται στην αρχή της παράδοσης της οικείας ενότητας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Καμία δυσκολία.

Το 4ο Θέμα ήταν από τα πιο απλά “τέταρτα” θέματα που θα μπορούσαν να βάλουν. Για τους καλούς μαθητές δεν θα υπήρχαν προβλήματα εκτός και αν άρχιζαν να “φαντάζονται” διάφορα μέσα στο μυαλό τους, όπως η εφαρμογή του θεωρήματος του Steiner στο α ερώτημα ή το πως θα γράψουν τη διαφορά στην εύρεση του ποσοστού στο δ ερώτημα.

Γενικό Σχόλιο : Η δυσκολία των θεμάτων έπεσε στο  σχετικά εύκολο επίπεδο των εξετάσεων του 2002 και του 2003,  αν τα συγκρίνουμε με αυτά των  προηγούμενων ετών (2005, 2006) όπου και το τρίτο θέμα ήταν πρόβλημα και όχι άσκηση.

Σχόλιο για την επιτροπή : Έλεος!!! 17μελής επιτροπή και 4 λύτες και δεν μπορούν να διατυπώσουν τα θέματα χωρίς ασάφειες και παραλήψεις (έστειλαν τρεις διευκρινήσεις)!  Άραγε γνωρίζουν τίποτα από τη ψυχολογία του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων;

επάνω    

Facebook