ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π 2013

Γενικό Σχόλιο : Αρκετά βατά και εύκολα θέματα.

Πιο ειδικά:

To 1o Θέμα είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, εφ’ όσον έχει διαβάσει προσεκτικά ο υποψήφιος τη θεωρία.

Τα 3 ερωτήματα του 2ου Θέματος ήταν αρκετά απλά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδες.

Το 3ο Θέμα είναι ένα κλασσικό θέμα του 2ου Κεφαλαίου.

Το 4ο Θέμα ήταν αρκετά βατό ως 4ο θέμα, αν δυσκολεύτηκαν οι υποψήφιοι θα δυσκολεύτηκαν κυρίως ως προς τη Γεωμετρία της άσκησης και όχι ως προς τη φυσική.

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

επάνω    

Facebook