ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π 2012

To 1o Θέμα θα δυσκόλεψε όσους υποψηφίους δεν είχαν σταθεί σε όλες τις λεπτομέρειες της θεωρίας.

Τα 3 ερωτήματα του 2ου Θέματος ήταν αρκετά απλά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδες.

Το 3ο Θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απαιτητικό ως 3ο θέμα.

Το 4ο Θέμα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας με το ερώτημα Δ4 να είναι προβληματικό ως προς τη διατύπωση του, καθώς ένας πυρήνας εκπέμπει ένα φωτόνιο που προκαλεί μια διέγερση ή ιονισμό ατόμου. Όμως το πρώτο άτομο μπορεί να δώσει νέες διεγέρσεις στα γειτονικά του άτομα με το ηλεκτρόνιο που διαφεύγει του πυρήνα. Νομίζω ότι θα είναι άδικο για τα παιδιά που απάντησαν διέγερση ενός ατόμου να χάσουν το ερώτημα καθώς το σχολικό βιβλίο λέει ένα φωτόνιο μπορεί να απορροφηθεί από ένα άτομο και μόνο!

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

επάνω    

Facebook