ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π 2010

 

Τα θέματα είναι αρκετά δυσκολότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που θα δυσκόλεψε  μαθητές όχι καλά προετοιμασμένους.
Στο 1ο Θέμα στάθηκαν περισσότερο σε καθαρά θεωρητικά κομμάτια, κάτι που θα δυσκόλεψε όποιους διαβάζουν τη θεωρία απλώς για να λύσουν ασκήσεις.
Στο 2ο Θέμα τα δυο πρώτα ερωτήματα είναι βατά, το 3ο μπορεί να δυσκολέψει κάποιους ως προς την αιτιολόγηση του.
Στο 3ο Θέμα κάποια ερωτήματα απαιτούσαν καλή εξοικείωση με το συγκεκριμένο κομμάτι της θεωρίας, ασφαλώς απαιτητικότερο από των προηγούμενων ετών.
Στο 4ο Θέμα απαιτείται καλή γνώση των ιδιοτήτων των λογαρίθμων, κάτι που μάλλον δεν πρέπει να αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς το μάθημα το επιλέγουν κυρίως μαθητές της θετικής κατεύθυνσης.
Καϊρέτης Στέργιος
Φυσικός

 

Τα θέματα είναι αρκετά δυσκολότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που θα δυσκόλεψε  μαθητές όχι καλά προετοιμασμένους.

Στο 1ο Θέμα στάθηκαν περισσότερο σε καθαρά θεωρητικά κομμάτια, κάτι που θα δυσκόλεψε όποιους διαβάζουν τη θεωρία απλώς για να λύσουν ασκήσεις.

Στο 2ο Θέμα τα δυο πρώτα ερωτήματα ήταν βατά, το 3ο μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους ως προς την αιτιολόγηση του.

Στο 3ο Θέμα κάποια ερωτήματα απαιτούσαν καλή εξοικείωση με το συγκεκριμένο κομμάτι της θεωρίας, ασφαλώς απαιτητικότερο από των προηγούμενων ετών.

Στο 4ο Θέμα απαιτούσε καλή γνώση των ιδιοτήτων των λογαρίθμων, κάτι που μάλλον δεν πρέπει να αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς το μάθημα το επιλέγουν κυρίως μαθητές της θετικής κατεύθυνσης.

Καϊρέτης Στέργιος
Φυσικός

 

επάνω    

Facebook