ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π 2009

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά με καλή κατανομή από όλη την θεωρία και κλιμακούμενης δυσκολίας.

Στο 1ο Θέμα για ακόμα μια χρονιά υπάρχει κατανομή των ερωτήσεων και από τα τεσσάρα κεφαλαία. Ένας μαθητής που έχει εμπεδώσει και προσέξει τις λεπτομέρειες της θεωρίας, δεν θα δυσκολευόταν να συγκεντρώσει όλες τις μονάδες του θέματος.

Στο 2ο Θέμα το 1ο ερώτημα δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία καθώς η απάντηση του είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει ο μαθητής στο 1ο κεφάλαιο. Το 2ο ερώτημα για έναν μαθητή που δεν έδωσε την απαραίτητη βαρύτητα στον νόμο τουCoulomb μπορεί να τον οδηγούσε σε λανθασμένη επιλογή. Το 3ο ερώτημα είναι μια απλή πυρηνικά αντίδραση χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία.

Στο 3ο Θέμα το πρώτο και δεύτερο ερώτημα δεν παρουσιάζουν δυσκολία. Αν ο υποψήφιος είχε λύσει κατά την διάρκεια της χρονιάς παρόμοιες ασκήσεις δεν θα αντιμετώπιζε ούτε και στο τρίτο και τέταρτο ερώτημα ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στο 4ο Θέμα το πρώτο ερώτημα είναι απλή αντικατάσταση στον τύπο του ελάχιστου μήκους κύματος. Το δεύτερο και τρίτο ερώτημα απαιτούν γνώσεις της φυσικής γενικής παιδείας της Β΄ Λυκείου που σε κάθε περίπτωση ξαναδιδάσκονται στους υποψηφίους. Το τελευταίο ερώτημα είναι απαιτητικό καθώς η σωστή επίλυση του προϋποθέτει κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας των ακτίνων Χ.

επάνω    

Facebook