ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π 2008

Το 1ο Θέμα είχε καλή διασπορά ως προς έκταση της θεωρίας που απαιτούσε να γνωρίζει ο μαθητής, ο οποίος  θα πρέπει να είχε διαβάσει όλη τη θεωρία χωρίς εξαιρέσεις για να πάρει όλες τις μονάδες του θέματος.

Στο 2ο Θέμα το 1ο ερώτημα απαιτούσε να έχει δώσει ο μαθητής την πρέπουσα βαρύτητα στο 4ο Κεφάλαιο για να μπορέσει να το απαντήσει. Το 2ο ερώτημα και το 3ο ερώτημα απαιτούσαν απλές πράξεις, που μπορεί να δυσκολέψουν μόνο μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης.

Το 3ο Θέμα δεν παρουσίαζε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ως προς τα ερωτήματα του, θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι ήταν από το κομμάτι της θεωρίας με την μεγαλύτερη δυσκολία.

Το 4ο Θέμα ήταν μια απλή άσκηση του 1ου κεφαλαίου χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία.

επάνω    

Facebook