Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Horizon

Επειδή το μέλλον σας είναι θέμα σωστού προσανατολισμού!

Προσφέρουμε στους μαθητές μας από το 2007 το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

“HORIZON” *

* της εταιρείας επαγγελματικού προσανατολισμού “Orientum”

Ο Στόχος

Μέσω του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού οι μαθητές μαθαίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους.

Ο κάθε μαθητής, μέσα σε περίπου 30 λεπτά μαθαίνει τις σχολές που ταιριάζουν με την προσωπικότητα του και τις επαγγελματικές δυνατότητες κάθε σχολής.

Τα αποτελέσματα του τεστ αναλύονται με τη βοήθεια ψυχολόγου με την οποία συνεργαζόμαστε.

Θεματολογία

Σύμφωνα με το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:
  • Το ποιες σχολές και επαγγέλματα ταιριάζουν στο κάθε μαθητή.
  • Το να αποφασίσουν οι μαθητές τι θέλουν να σπουδάσουν.
  • Τι επαγγελματικές δυνατότητες προσφέρει κάθε σχολή.
επάνω    

Facebook