Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας για την Γ΄ Λυκείου.

Ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως

Γενικής Παιδείας
Ομάδα Θετικών Σπουδών
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Έκθεση
2
Μαθηματικά
5
Βιολογία
2
Φυσική
4
Μαθηματικά Γ.Π.
2
Χημεία
3
Ιστορία Γ.Π.
2
Βιολογία
2
Ομάδα Σπουδών
Οικονομίας & Πληροφορικής
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Μαθηματικά
5
Αρχαία
5
Α.Ο.Θ.
2
Ιστορία
3
Α.Ε.Π.Π. (Προγραμματισμός)
2
Λατινικά
3
Η προετοιμασία όλων των μαθημάτων ξεκινάει από το καλοκαίρι.
επάνω    

Facebook