Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας για την Β΄ Λυκείου.

Ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως

Γενικής Παιδείας

Γενικής Παιδείας

Θετικές Σπουδές

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μάθημα

Ώρες

Μάθημα

Ώρες

Μάθημα

Ώρες

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά Γ.Π.

4

 Φυσική Γ.Π.

1,5

Μαθηματικά

2

Αρχαία

3

Έκθεση

2

Χημεία

1,5

Φυσική

3

Λατινικά *

1

Αρχαία Γ.Π.
2

* Προετοιμασία της  Γ΄Λυκείου

επάνω    

Facebook