Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας για την Α΄ Λυκείου.

Ώρες Μαθημάτων Εβδομαδιαίως

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά

4

Φυσική

2

Χημεία

1,5

 

Μάθημα

Ώρες

Αρχαία

3

Έκθεση

1,5

επάνω    

Facebook