Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας για τις τάξεις του Γυμνασίου.

Ώρες Μαθημάτων Εβδομαδιαίως

Α΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Μαθηματικά
2
Μαθηματικά
3
Μαθηματικά
3
Αρχαία
3
Φυσική
2
Φυσική
2
Έκθεση
1
Χημεία
1
Χημεία
1
 
 
Αρχαία
3
Αρχαία
2
 
 
Έκθεση
2
Έκθεση
2
επάνω    

Facebook