Τεστ Προσωπικότητας Profiler

Επειδή το μέλλον σας είναι θέμα προσωπικό!

Συμβουλεύουμε τους μαθητές μας από το 2007 με τη βοήθεια του Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας

“PROFILER” *

* της εταιρείας επαγγελματικού προσανατολισμού “Orientum”

Ο Στόχος

Μέσω του τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας οι μαθητές μπορούν να μάθουν το προφίλ της προσωπικότητας που ανήκουν.

Ο κάθε μαθητής σε περίπου 30 λεπτά μέσω του τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας είναι σε θέση να γνωρίζει το προφίλ προσωπικότητας του.

Τα αποτελέσματα αναλύονται με τη βοήθεια ψυχολόγου, με την οποία συνεργαζόμαστε.

Θεματολογία

Το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας σχετίζεται με:
  • Την περιγραφή και ανάλυση της ανθρώπινης προσωπικότητας (Εξωστρέφεια, Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στην Εμπειρία, Καλοσύνη και Ευσυνειδησία).
  • Την μέτρηση 30 χαρακτηριστικών προσωπικότητας (Αυτοπεποίθηση, Αξίες, Φιλοδοξίες, Αυτοπειθαρχία, Κοινωνικότητα, Ικανότητα, Άγχος, κ.α.)
επάνω    

Facebook