Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Δεν αφήνουμε το μέλλον σου στην τύχη!

Θα σε βοηθήσουμε να συμπληρώσεις το μηχανογραφικό σου δελτίο με τη βοήθεια εξειδικευμένου προγράμματος*.

* της εταιρείας “Keystone”

Το μηχανογραφικό δελτίο, είναι το τελικό και το πιο σημαντικό βήμα  για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Ο Στόχος

Τον πετυχαίνουμε

H σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και όχι η τυχαία και γρήγορη συμπλήρωση του που οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές.

Το φροντιστήριο μας σου προσφέρει την ευκαιρία να συμπληρώσεις σωστά το μηχανογραφικό σου δελτίο με τη βοήθεια του παραπάνω προγράμματος και της συμβουλευτική από τον διευθυντή του φροντιστηρίου σε δυο ραντεβού που πραγματοποιούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών.

επάνω    

Facebook