Τήρηση του προτύπου του ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008

Το φροντιστήριο μας τηρεί το προτύπου του ΕΛΟ.Τ. Τ.Π.1433 από το 2010.

Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο μας ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2010 να τηρεί το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008.
Το φροντιστήριο μας είναι το 1ο φροντιστήριο στο δήμο Παγγαίου, το 2ο στο επίπεδο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από τα πρώτα σε πανελλαδικό επίπεδο που υιοθέτησε και εφαρμόζει την τεχνική προδιαγραφή Τ.Π.1433.
Αυτό σημαίνει ότι :
α.    Η ποιότητα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ελέγχεται συστηματικά και καθημερινά.
Ενδεικτικά κάποια τμήματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας είναι η αυστηρότερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος σπουδών, η διενέργεια  προγραμματισμένων τεστ και διαγωνισμάτων, η καταγραφή και επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο έλεγχος τυχόν κενών και αδυναμιών των μαθητών, ο έλεγχος των απουσιων κ.α.
β.    Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών μας.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς γίνεται καταγραφή των στόχων του κάθε μαθητή και στην συνέχεια ακολουθούν επανέλεγχοι για τυχόν αποκλίσεις από αυτούς. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση γίνονται όλες οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
γ.    Δεσμευόμαστε απέναντι σας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο στόχος είναι να προσφέρουμε κάθε χρόνο και κάτι καινούργιο, το οποίο θα μας κάνει ακόμα καλύτερους στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε.

 

επάνω    

Facebook