Ενήμερωση Μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

panel Εγκύκλιος σχετικά: Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων. Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Λήψη Αρχείου
επάνω    

Facebook