ΕΚΘΕΣΗ Τ.Ε.Ε. 2008

Το κείμενο “Έλεγχος της Δημοκρατικής Ιδέας” ήταν αναμενόμενο, καθώς ήταν μέσα στα 3 από τα 7 κείμενα της εξεταστέας ύλης που δεν είχανε πέσει μέχρι στιγμής.

Οι ασκήσεις του ήταν εύκολες και σαφείς με κάποια μικρή δυσκολία στο λεξιλογικό μέρος (συνώνυμα – αντώνυμα).

Το θέμα της έκθεσης ήταν επίσης σωστά διατυπωμένο και κατανοητό, όμως απαιτούσε να έχει δουλέψει ο μαθητής με το θέμα “Δημοκρατία” σ’ όλες τις εκδοχές του.

Γενικά τα θέματα δεν απευθυνόταν τόσο στην κρίση των μαθητών, όσο στο διάβασμα και στην προετοιμασία τους.

επάνω    

Facebook