ΕΚΘΕΣΗ Τ.Ε.Ε. 2007

Τα ερωτήματα που αναφέρονται στο κείμενο, όπως και οι ερωτήσεις της θεωρίας δεν παρουσίαζαν δυσκολίες και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βατά.

Η έκθεση ασχολείται με ένα θέμα που αφορά τους νέους και για το οποίο θα πρέπει να ήταν προετοιμασμένοι, επομένως η ανάπτυξη του δεν θα προβλημάτισε την πλειοψηφία των μαθητών.

επάνω    

Facebook