ΕΚΘΕΣΗ Ε.ΠΑ.Λ. 2009

Το κείμενο ήταν κατανοητό και εύληπτο με αποτέλεσμα να μπορεί εύκολα ο μαθητής να κάνει την περίληψη.

Οι ασκήσεις του ήταν μικρής δυσκολίας και κινούνταν στο επίπεδο βασικών γνώσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.

Τέλος η έκθεση αφορούσε ένα επίκαιρο θέμα και έδινε τη δυνατότητα για πλούσια ανάπτυξη.

επάνω    

Facebook