ΕΚΘΕΣΗ 2010


Tα φετινά θέματα ήταν βατά στο σύνολό τους με μη αναμενόμενο βέβαια το θέμα της έκθεσης.
Αρχικά η αυτομόρφωση ως έννοια θα μπορούσε να αγχώσει το μαθητή, καθώς δεν εμπεριέχεται στις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου αλλά εξηγούνταν επαρκώς μέσα στο κείμενο.
Πιο συγκεκριμένα το κείμενο της Αλεξάνδρας Κορωναίου ήταν σαφές και εύληπτο, άρα εύκολα μπορούσε ο μαθητής να κερδίσει μονάδες από την περίληψη.
Επιπροσθέτως μικρής δυσκολίας ήταν και οι ασκήσεις θεωρίας, οι οποίες κινούνταν περισσότερο στο επίπεδο της Β΄ Λυκείου παρά της Γ΄, εκτός από το θέμα Β4.
Τέλος στην έκθεση ήταν ευδιάκριτοι οι θεματικοί πυρήνες, αλλά υπήρχε ο κινδύνος για πιθανή παρανόηση του θέματος.

Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος


επάνω    

Facebook