ΕΚΘΕΣΗ 2008

Το φετινό θέμα της έκθεσης θεωρείται βατό όσον αφορά τις απαντήσεις στις ασκήσεις της θεωρίας με μια μικρή δυσκολία στη σύνταξη της περίληψης, επίσης προσοχή χρειαζόταν το ερώτημα Β1 ως προς την απάντηση του.

Το θέμα της έκθεσης έχει 2 σκέλη, που θα μπορούσαν να απαντηθούν εύκολα από την πλειοψηφία των μαθητών. Το θέμα ήταν ένα από τα αναμενόμενα της φετινής χρονιάς.

επάνω    

Facebook