Εξεταστέα Ύλη Λυκείου – Γυμνασίου

Test-Paidi

 

H εξεταστέα ύλη για τις Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου, για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, δεν μπορεί, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 ΠΔ 60/2006 ( ΦΕΚ 65 Α), να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

H εξεταστέα ύλη για το Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 266 Α), ορίζεται στα 3/5 της ύλης που διδάχτηκε, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης

επάνω    

Facebook