Εγκύκλιος για τoυς Υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

100m  Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ( Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τα παραπάνω θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010.
  Αναλυτικά η εγκύκλιος σε μορφή  pdf.
επάνω    

Facebook