Δωρεάν Προγράμματα

PC-Earth
  • Chrome (Πρόγραμμα Περιήγησης της Google)
  • Mozilla (Πρόγραμμα Περιήγησης)
  • WinRar (Πρόγραμμα Συμπίεσης – Αποσυμπίεσης Αρχείων)
  • Acrobat Reader (Απαραίτητο για να διαβάζετε αρχεία .pdf)
  • Adobe Flash Player (Απαραίτητο για να εμφανίζονται τα περιεχόμενα από τα banner)
  • Picasa (Πρόγραμμα Διαχείρισης Φωτογραφιών)
  • Google Earth (Πρόγραμμα Χαρτών & Φωτογραφιών της Γης)
επάνω    

Facebook