ΔΙΚΤΥΑ Τ.Ε.Ε. 2008

To 1ο Θέμα είναι βατό, εκτός από το γ ερώτημα που απαιτούσε να έχει διαβάσει ο μαθητής και τα ψιλά γράμματα του βιβλίου.

Στο 2ο Θέμα το α1 ερώτημα είναι πρωτότυπο διότι ζητούσε να γίνει σχήμα κάτι που δεν συνηθίζετε. Το ερώτημα α2 πιθανόν να δυσκόλεψε την πλειοψηφία των υποψηφίων στο να κατανοήσουν τι ακριβώς ζητούσε. Τα υπόλοιπα ερωτήματα ήταν αρκετά εύκολα.

Το 3ο Θέμα χαρακτηρίζετε ως εύκολο και κλασσικό θέμα.

Το 4ο Θέμα είναι εύκολο και βατό για τους περισσότερους υποψηφίους.

Γενικό Σχόλιο : Ένας σωστά διαβασμένος και προετοιμασμένος μαθητής δεν πρέπει να δυσκολεύτηκε ιδιαιτέρως.  Τα θέματα ως προς τον όγκο τους είναι φυσιολογικά.

επάνω    

Facebook