ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2008

Τα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Η δυσκολία που παρουσιάζουν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

Η δυσκολία που συνάντησε ο υποψήφιος στα σημερινά θέματα είναι στο όγκο των δεδομένων που πρέπει να δώσει και στις αρκετές λεπτομέρειες που χρειαζόταν.

Το τέταρτο θέμα είναι απαιτητικό και απαιτεί από τον μαθητή πολύ καλή προετοιμασία για να απαντηθεί.

επάνω    

Facebook