ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2007

Τα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ήταν αρκετά εύκολα. Αρκετά από αυτά μάλιστα, αποτέλεσαν θέματα προηγούμενων ετών.

Το 3ο θέμα, όπου συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από μια άσκηση, φέτος περιείχε μόνο κομμάτια θεωρίας.

Το 4ο θέμα, ήταν μια απλή άσκηση, από το 5ο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το μόνο από το οποίο αντλούνται θέματα κάθε χρόνο.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι αν κάποιος δεν έκανε λάθη απροσεξίας, μπορούσε πολύ εύκολα να γράψει κοντά στο άριστα.

επάνω    

Facebook