Βιολογία Γ.Π. 2007

Τα φετινά θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας μπορούν να θεωρηθούν αρκετά εύκολα για σωστά προετοιμασμένους μαθητές. Ήταν σαφή, χωρίς παγίδες και διφορούμενες έννοιες, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι απουσίαζε παντελώς η άσκηση.

Το 4ο θέμα που αρκετές φορές περιέχει αριθμητικά ερωτήματα, φέτος περιείχε μόνο απλά κομμάτια θεωρίας. Να σημειωθεί, τέλος, ότι η μορφή των θεμάτων ικανοποίησε κυρίως τα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα οποία συνήθως φοβούνται τα απρόσμενα λάθη σε ασκήσεις.

επάνω    

Facebook