ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π 2008

Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής παιδείας μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολα για καλά διαβασμένους και προετοιμασμένους μαθητές. Δεν υπήρχανε καθόλου παγίδες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλειπε η άσκηση.

Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στο 2ο – 3ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν απλές και σαφείς με μερικές από αυτές να έχουν αποτελέσει θέματα προηγουμένων ετών.

Στο 4ο θέμα χρειαζόταν να συμπληρωθεί ο κύκλος του άνθρακα χωρίς να χρειάζεται να αναπτυχθεί καμία από τις διαδικασίες που συμμετέχουν.

Η μορφή και το είδος των θεμάτων πρέπει να ικανοποίησε του μαθητές και των τριών κατευθύνσεων.

επάνω    

Facebook