ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ.( ΜΕΤΑΦΡ. ΑΓΝ.) 2009

Μετάφραση Άγνωστου Κειμένου Αρχαίων 2009


 

Και οι Αργείοι στο ίδιο χρονικό διάστημα, αφού εισέβαλαν στην Φλειασία και αφού έπεσαν σε ενέδρα που στήθηκε και από Φλειασίους και από τους δικούς τους φυγάδες σκοτώθηκαν περίπου 80 *. Και οι Αθηναίοι εξορμώντας από την Πύλο πήραν πολύ λεία από τους Λακεδαιμονίους και οι Λακεδαιμόνιοι αφού ούτε με αυτό τον τρόπο εγκατέλειψαν τις σπουδές δεν έκαναν γι’ αυτό το λόγο εναντίον τους και διακήρυξαν δημόσια αν κάποιος από τους δικούς τους θέλει να ληστεύει τους Αθηναίους. Και οι Κορίνθιοι πολέμησαν εναντίον των Αθηναίων εξαιτίας κάποιων δικών τους διαφορών και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι έμεναν αδρανείς. Και οι Μήλιοι κατέλαβαν το τμήμα του περιτειχίσματος των Αθηναίων, όπου ήταν η αγορά αφού επιτέθηκαν νύχτα και σκότωσαν μερικούς άντρες και αφού εισήγαγαν και τρόφιμα και όσα περισσότερα χρήσιμα μπόρεσαν, αφού απεχώρησαν, έμεναν αδρανείς.

* Το κομμάτι με το κόκκινο χρώμα μπορεί να αποδοθεί ελεύθερα.

επάνω    

Facebook