ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 2012


Αρχαία Γνωστό

Τα Ηθικά Νικομάχεια πιθανόν δεν ήταν αναμενόμενα από πολλούς μαθητές και αυτό μπορεί να οδήγησε σε χαμένες μονάδες για μαθητές πλημμελώς προετοιμασμένους.

Γενικά τα θέματα ήταν βατά και αντιμετωπίσιμα από καλά προετοιμασμένους μαθητές. Για να γράψει ένας μαθητής όλες τις μονάδες του γνωστού θα έπρεπε να έχει κατανοήσει σε βάθος το αρχαίο κείμενο, αυτό ιδίως ισχύει για το Β2.

Αρχαία Άγνωστο

Τα φετινά θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας. 

Το κείμενο ήταν κατανοητό με κάποιες δυσκολίες στη μέση του κειμένου.

Οι γραμματικές παρατηρήσεις ήταν δυσκολότερες από κάθε άλλη χρονιά. Οι συντακτικές παρατηρήσεις δεν έκρυβαν δυσκολίες.

Ναζίδου Ρόζη – Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογοι

επάνω    

Facebook