ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 2011


Τα θέματα των αρχαίων ήταν βατά για έναν μαθητή με καλές βάσεις και συστηματικό διάβασμα και μέτρια έως δύσκολα για μαθητές με κενά από προηγούμενες τάξεις.

Στο γνωστό τα ερωτήματα ήταν αναμενόμενα και με σαφήνεια διατυπωμένα. Μπορούσε ο μαθητής με ένα καλό διάβασμα των ερμηνευτικών της κάθε ενότητας να ανταποκριθεί.

Στο άγνωστο αν και δεν υπήρχαν θέματα προχωρημένης γραμματικής και συντακτικού, εντούτοις απαιτούσαν καλή γνώση όλων των πεδίων της γραμματικής και εμπειρία στη συντακτική ανάλυση του κειμένου.

Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook