ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 2010

Τα φετινά θέματα των αρχαίων Ελληνικών ήταν βατά ως προς το βαθμό δυσκολίας τους.
          Το γνωστό, αν και δεν ήταν αναμενόμενα τα Ηθικά Νικομάχεια, οι ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες ως προς τα ζητούμενα και έβγαιναν σχετικά εύκολα για κάποιον με καλή προετοιμασία.
          Το αδίδακτο κείμενο ήταν ικανοποιητικής δυσκολίας και οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις δεν είχαν ιδιαίτερες παγίδες, για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή.
          Καλά αποτελέσματα!!!
         Ναζίδου Ρόζη, Τσότρας Αντώνης
         Φιλόλογοι

επάνω    

Facebook