ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 2009

Στο γνωστό κείμενο επιλέχθηκε ένα κείμενο από τα εύκολα των Ηθικών Νικομαχείων με αναμενόμενα ερωτήματα και εύκολες λεξιλογικές παρατηρήσεις. Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί απόλυτα.

Το άγνωστο κείμενο ήταν πολύ εύκολο στη μετάφραση του εκτός από ένα σημείο, που ήταν πιο ελεύθερη. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μπορούσαν να απαντηθούν με ευκολία από έναν καλά διαβασμένο μαθητή.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι θα είναι πιο καλές.

επάνω    

Facebook