ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 2008

Επιλέχθηκε ένα κείμενο ως γνωστό το οποίο είναι μέτριας δυσκολίας. Οι ερωτήσεις του κειμένου έχουν σαφήνεια στην διατύπωση τους. Οι μαθητές για να κερδίσουν όλες τις μονάδες από τις ερωτήσεις θα έπρεπε να έχουν κατανοήσει τις έννοιες και την σύνδεση των νοημάτων στις παραγράφους.

Το άγνωστο κείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά εύκολο και σίγουρα πολύ πιο εύκολο από το περσινό, που παρουσιάζει μια διαβάθμιση ως προς την δυσκολία του. Ο καλά διαβασμένος μαθητής μπορεί να γράψει άριστα.

επάνω    

Facebook