Αύξηση Ορίου Απουσιών

kopana Kατά 30% αυξάνεται το όριο των απουσιών – μόνο για το τρέχον σχολικό έτος –  για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, εξαιτίας του αυξημένου αριθμού απουσιών που ‘έγιναν , λόγω κρουσμάτων της νέας γρίπης.

Τι ισχύει σήμερα

 
 • Όριο αδικαιολόγητων απουσιών: 64
 • Όριο απουσιών απόρριψης: 164
 • Όριο απουσιών παραπομπής στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου: 114
 • Όριο δικαιολογητικών που μπορεί να καταθέσει ο Κηδεμόνας: 10
 • Οι γονείς ενημερώνονται από τη γραμματεία μέσω τηλεφώνου, υπηρεσιακών σημειωμάτων ή ενυπογράφως στη γραμματεία του σχολείου

 

Ειδικότερα η φοίτηση του μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται:

ΕΠΑΡΚΗΣ, οπότε προάγεται στην επόμενη τάξη ή απολύεται,όταν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει:

 • μέχρι 64 απουσίες
 • μέχρι 114 απουσίες και οι πέραν των 64 έχουν δικαιολογηθεί (δηλαδή οι 50)
 • μέχρι 164 απουσίες, εάν συντρέχουν τα παρακάτω:
  • οι πέραν των 64 έχουν δικαιολογηθεί (δηλαδή οι 100)
  • η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 15)
  • η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη

ΕΛΛΙΠΗΣ, οπότε παραπέμπεται σε ανεξέταση σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο, όταν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει μέχρι 164 απουσίες και οι πέραν των 64 έχουν δικαιολογηθεί (δηλαδή οι 100), όμως η επίδοσή του δεν κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική (Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 15) και η διαγωγή του κοσμιοτάτη

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, οπότε απορρίπτεται και επαναλαμβάνει την τάξη, όταν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει περισσότερες από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις

επάνω    

Facebook