Α.Ο.Θ Τ.Ε.Ε 2008

To 1ο και 2ο Θέμα αποτελούνταν από πολλά μικρά θεωρητικά ερωτήματα όπου  κάλυπταν  ένα μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Πιστεύουμε ότι δεν  θα δυσκόλεψαν τους διαβασμένους μαθητές.

Στο 3ο Θέμα υπήρχαν τρείς ασκήσεις απλές στην διαδικασία τους όμως πεποίθηση μας είναι ότι πολλοί μαθητές θα δυσκολεύτηκαν στις αριθμητικές πράξεις με τα δεκαδικά ψηφία.

Το 4ο Θέμα ήταν μία απλή και προσιτή άσκηση για όλους τους μαθητές.

επάνω    

Facebook