Α.Ο.Θ. 2013

.Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας.

Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες, έπρεπε να προσέξουν λίγο την ερώτηση γ.

Στο 2ο θέμα η ερώτηση ανάπτυξης ήταν αρκετά εύκολη, και οι μαθητές που διάβασαν καλά δεν πρέπει να δυσκολεύτηκαν να δώσουν και τα παραδείγματα που χρειάζονταν.

Στην πρώτη άσκηση τους 3ου θέματος θα έπρεπε να προσέξουν οι μαθητές ότι δίνονταν και η τιμή Pz ενός υποκατάστατου αγαθού. Το Γ3 θα δυσκόλεψε αυτούς που δεν είχαν διαβάσει το κομμάτι της αντίστοιχης θεωρίας. 

Στο 4ο θέμα είχαμε μία βατή άσκηση με ερωτήματα που μπαίνουν συχνά σε εξετάσεις, αρκεί να μετέφραζαν τα παιδιά ότι «μοναδικός μεταβλητός συντελεστής η εργασία» σημαίνει ότι για να βρούμε το μεταβλητό κόστος πολλαπλασιάζουμε P x W και επειδή δεν έχουμε το W θα έπρεπε να το βρούμε. Επίσης ίσως δυσκόλεψε κάποιους το ερώτημα Δ4.

Παντέλης Μαυρίδης
Οικονομολόγος

επάνω    

Facebook