Α.Ο.Θ. 2011

 

Στην πρώτη ομάδα θεμάτων δεν πρέπει να αντιμετώπισαν δυσκολίες οι υποψήφιοι,
στο πολλαπλής επιλογής Α2 όμως θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η επιβολή του φόρου είναι και αύξηση της τιμής.
Στη δεύτερη ομάδα οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς ήταν από τα αναμενόμενα θέματα αλλά μεγάλο σε όγκο.
Στην τρίτη ομάδα είχαμε εύκολη άσκηση το μόνο που έπρεπε να προσέξουν οι υποψήφιοι ήταν στις ελαστικότητες ζήτησης και εισοδήματος τις αρχικές  τιμή-εισόδημα-ποσότητα.
Στην τέταρτη ομάδα η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί εύκολη, με μόνη δυσκολία στο ερώτημα Δ4 για τους μαθητές που δεν είχαν κατανοήσει τις ασκήσεις της ανώτατης τιμής
Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος
Στην πρώτη ομάδα θεμάτων δεν πρέπει να αντιμετώπισαν δυσκολίες οι υποψήφιοι,στο πολλαπλής επιλογής Α2 όμως θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η επιβολή του φόρου είναι και αύξηση της τιμής.
Στη δεύτερη ομάδα οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς ήταν από τα αναμενόμενα θέματα αλλά μεγάλο σε όγκο.
Στην τρίτη ομάδα είχαμε εύκολη άσκηση το μόνο που έπρεπε να προσέξουν οι υποψήφιοι ήταν στις ελαστικότητες ζήτησης και εισοδήματος τις αρχικές  τιμή-εισόδημα-ποσότητα.
Στην τέταρτη ομάδα η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί εύκολη, με μόνη δυσκολία στο ερώτημα Δ4 για τους μαθητές που δεν είχαν κατανοήσει τις ασκήσεις της ανώτατης τιμής. 

Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

 

επάνω    

Facebook