Α.Ο.Θ 2009

Το 1ο Θέμα και το 2ο Θέμα ήταν αναμενόμενα και βατά και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους.

Το 3ο Θέμα ήταν από το πρώτο κεφάλαιο, με ερωτήματα που κάλυπταν όλο το φάσμα του, κάτι που σημαίνει ότι ο υποψήφιος έπρεπε να έχει καλύψει όλη την ύλη για να μπορέσει να ανταποκριθεί.

Το 4ο Θέμα δεν εμφάνιζε ιδιαίτερες δυσκολίες.

επάνω    

Facebook