Α.Ο.Θ 2007

Το 1ο Θέμα ήταν βατό χωρίς δυσκολίες.

Το 2ο Θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τα πιο αναμενόμενα κομμάτια της θεωρίας. Το μόνο που απαιτούσε ήταν να το έχει διαβάσει ο υποψήφιος.

Το 3ο Θέμα ήταν μια εύκολη άσκηση. Τα τρία πρώτα ερωτήματα ήταν πολύ απλά. Το τέταρτο ερώτημα μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους υποψηφίους όχι και τόσο καλά προετοιμασμένους.

Το 4ο Θέμα απαιτούσε καλή γνώση της θεωρίας για να λυθεί σωστά. Σύμμαχος των υποψηφίων ήταν τα εύκολα νούμερα και οι εύκολες πράξεις.

επάνω    

Facebook