Α.Ο.Δ.Ε. 2012

 Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως εύκολα. 

Η πρώτη ομάδα θεμάτων ήταν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία για τους μαθητές που είχαν διαβάσει καλά όλη την ύλη. 

Στην δεύτερη ομάδα τα θέματα Β1 και Β3 που είχαν την μεγαλύτερη βαθμολόγηση ήταν εύκολα, το Β2 ήταν μικρό και δεν θα αντιμετώπισαν πρόβλημα οι μαθητές που είχαν διαβάσει όλη την ύλη και όχι μόνο τα SOS.

Παντελής Μαυρίδης
Οικονομολόγος

 

επάνω    

Facebook