Α.Ο.Δ.Ε. 2011

 

Στη πρώτη ομάδα θεμάτων δεν υπήρχαν “πονηρά” σημεία και τα θέματα ήταν βατά για όλους τους μαθητές.
Στη δεύτερη ομάδα οπού τα θέματα είναι ανάπτυξης, οι μαθητές που ασχολήθηκαν με το μάθημα, είχαν διαβάσει σωστά και ολοκληρωμένα δεν θα πρέπει να αντιμετώπισαν προβλήματα.
Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι τα σημερινά θέματα μπορούν να θεωρηθούν εύκολα.
Μαυρίδης Παντέλης
Οικονομολόγος

Στη πρώτη ομάδα θεμάτων δεν υπήρχαν “πονηρά” σημεία και τα θέματα ήταν βατά για όλους τους μαθητές.

Στη δεύτερη ομάδα οπού τα θέματα είναι ανάπτυξης, οι μαθητές που ασχολήθηκαν με το μάθημα, είχαν διαβάσει σωστά και ολοκληρωμένα δεν θα πρέπει να αντιμετώπισαν προβλήματα.

Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι τα σημερινά θέματα μπορούν να θεωρηθούν εύκολα.

Μαυρίδης Παντέλης
Οικονομολόγος

 

επάνω    

Facebook